Słownik określeń muzycznych "H, I, J"

Oferta nauki gry online

H = si - siódmy klawisz gamy C dur.
Harfa - instrument muzyczny formy trójkątnej, o strunach szczypanych palcami, o pięciu oktawach.
Harfa eolska - mały przyrząd wystawiany na powietrze; wydaje dźwięki wraz z powiewem wiatru. Harmonia (gr.) - zbiór tonów jednocześnie i zgodnie brzmiących; nauka o tworzeniu i łączeniu ze sobą akordów.
Harmonika - instrument muzyczny ręczny z klawiszami i miechem.
Harmonizować - dodawać akordy, akompaniament do melodii.
Harpeggio - Arpeggio.
Hautbois (fr.) = Obój - instrument muzyczny drewniany dęty o tonach miękkich, nieco nosowych. Haute contre (fr.) - wysoki głos altowy.
H dur = Si majeur - tonacja majorowa pięciokrzyżykowa.
Hemitonium (łac.) - pół tonu.
Heptakord - skala siedmiostopniowa diatoniczna, interwał septymowy.
Hexakord (gr.) - skala sześciostopniowa diatoniczna.
Hexameron - zbiór sześciu tonów.
H moll = Si mineur - tonacja minorowa dwukrzyżykowa.
Homophonia (gr.) - jednogłosowość, solo z towarzyszeniem.
Hongroise (fr.) - taniec węgierski.
Hora - godzina.
Hosanna (hebr.) - chwała.
Humoreska - krótka kompozycja muzyczna, pełna życia i werwy.
Hymn, hymnus - pieśń sławiąca wielkość.


Idea - pomysł, myśl.
Idylla - poemat sielankowy.
Il - ten.
Il basso - bas.
Il basso ben marcato - grać bas wyraźnie.
Il doppio movimento - ze zdwojoną szybkością.
Il fine - koniec.
Imbroglio - zawikłanie, zmieszanie dwóch tematów o różnym takcie.
Imitando - naśladując.
Imitatio - naśladowanie.
Imitazione - naśladowanie.
Impacientemente - niecierpliwie, niespokojnie.
Impazienza, con - niecierpliwie, niespokojnie.
Imperioso - nakazująco.
Impeto - gwałtownie, burzliwie.
Impetuosamente - gwałtownie, burzliwie.
Impetuoso - gwałtownie, burzliwie.
Imponente - stanowczo.
Impresario - przedsiębiorca przedstawień koncertowych lub operowych.
Impreza – przedsięwzięcie rozrywkowe.
Impromptu - improwizacja, kompozycja muzyczna w swobodnym stylu.
Improviso - niespodziewanie.
Improwizacja - kompozycja muzyczna zagrana z natchnienia bez przygotowania.
Improwizować - komponować od razu, bez przygotowania.
In - w.
Incalzando - przyspieszając.
Incollando - uderzając razem wszystkie nuty akordu.
Incollare - uderzając razem wszystkie nuty akordu.
Indeciso - wahając się, niezdecydowanie.
Indifferente - obojętnie.
Indifferentemente - obojętnie.
Indifferenza - obojętność.
Indiferenza, con - obojętnie, chłodno.
Infernale - burzliwie, piekielnie.
Infinito - nieskończony.
Infinitum - bez końca, do nieskończoności.
Infra - pod, pomiędzy.
Innocente - z prostotą, naiwnie.
Innocenza - prostota, naiwność.
In partito - w partyturze.
Inquieto - trwożliwie, niespokojnie.
Interludium - gra między aktami.
Intermedio - gra między aktami.
Intermezzo - gra między aktami.
Insensibile - nieznacznie, stopniowo.
Instrumentacja - nauka pisania muzyki na orkiestrę.
Instrumentalna muzyka - muzyka wykonana na instrumentach muzycznych.
In tempo - w tempie.
Intensivo - mocno, twardo.
Intermedietto - bardzo krótkie intermezzo.
Interrotto - przerywanie.
Interruption - przerywanie.
Intervall - odległość jednego tonu do drugiego, stosunek dwóch dźwięków.
Intimo - poufnie, serdecznie.
Intonacja - podanie odpowiedniego dźwięku, trafne wzięcie właściwego tonu.
Intonare - rozpocząć śpiew.
Intrepidamente - nieustraszenie, bez trwogi.
Introdukcja - wstęp.
Introduzione - wstęp.
Introitus - początek Mszy Św.
Inventio - kompozycja muzyczna poważna, własnego natchnienia.
Invenzione - kompozycja muzyczna poważna, własnego natchnienia.
Inversio - przemiana głosów, przewrót.
Ira - gniew.
Ira, con - gniewnie.
Irato - gniewnie.
Ironicamente - ironicznie.
Ironico - ironicznie.
Irresoluto - niezdecydowanie, wahająco.
Istesso - ten sam.

J.
Janczarska muzyka - orkiestra turecka, składająca się z bębna, talerzy, trójkącika stalowego i trąby.
Jeremiady - skargi.
Jocosus - wesoły, żartobliwy.
Jońska tonacja - średniowieczna tonacja C. d. e. f. g. a. h. c.
Jubiloso - tryumfująco, wesoło.
Jota aragonese - hiszpański taniec z kastanietami w szybkim tempie.
Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Słownik określeń muzycznych "K, L"

Słownik określeń muzycznych "F, G"