Słownik określeń muzycznych "B, C"

Oferta nauki gry online

Bagatelle (fr.) - drobnostka, drobna kompozycja muzyczna.
Ballada - kompozycja muzyczna, obfitująca w różnorodność treści i form w stylu romantycznym.
Barcarola - pieśń gondolierów weneckich w takcie 6/8.
Barocco - dziwacznie.
Baryton - męski głos pomiędzy basem i tenorem.
Bas - najniższy męski głos.
Basse-taille (fr.) - tenor.
Basson (fr.) = fagot, albo jeden z głosów organowych.
Basso profundo - najniższy bas.
Battement (fr.) - podwójne uderzenie.
Battuta - takt, pałeczka kapelmistrza.
B dur - tonacja majorowa, dwubewolowa.
Belezza - piękność tonu.
Bellicosamente - wojowniczo.
Bellicoso - wojowniczo.
B moll - tonacja minorowa pięciobemolowa.
Ben, bene - dobrze.
Bene placido - dowolnie.
Ben marcato - dobrze oznaczone.
Bis (łac.) - dwa razy.
Bizarramente - dziwacznie.
Bizarro – dziwacznie.
Bocca chiusa - śpiew chórem z ustami przymkniętymi.
Bourree (fr.) - starofrancuski taniec w stylu wesołym, w takcie 4/4.
Brawura - doskonałość techniczna.
Brillante (brill.) - świetnie, efektownie.
Brio - z ogniem.
Brioso - z ogniem.
Buffo - komiczny.
Buon gusto - dobry smak.
Buon mano – prawidłową, dobrą ręką.
Burlesco - rubasznie.
Burletta - śpiewka komiczna.
Bussando - twardo.

C = do - pierwszy klawisz gamy C dur.
Cabaletta - krótka aria.
Cadenza (cad.) — kadencja, zakończenie nie posiadające niekiedy podziału taktowego a pozostawione dowolnie fantazji grającego.
Calando (cal.) - zwalniając, ściszając.
Caldamente - silnie, dziarsko.
Calmato - łagodząc, uspakajając.
Calore, con - z zapałem.
Campana - dzwon.
Campanella - dzwonek.
Canon - forma muzyczna, w której to głosy jeden po drugim powtarzają pierwszą melodię. Cantabile - śpiewnie.
Cantando - śpiewnie.
Cantata - utwór muzyczny większych rozmiarów, uroczysty i poważny, napisany na chór z towarzyszeniem orkiestry.
Cantilena - melodia, krótka kompozycja do śpiewu.
Canto - śpiew.
Cantor - dyrektor chóru w kościołach ewangelickich i synagogach.
Cantus (hac.) = śpiew.
Canzone - śpiew, melodia liryczna.
Canzonetta - mała piosenka.
Capo - początek.
Capriccietto - małe capriccio.
Capriccio - utwór o formie swobodnej, pełnej niespodzianych zwrotów.
Capriciosamente - dowolnie, według upodobania.
Caprice (fr.) - capriccio.
Carezzando - pieszczotliwie.
Carezzevole - pieszczotliwie.
Caricato - przesadnie.
Carillon - kompozycja muzyczna naśladująca tony dzwonków.
Cassa – bęben.
Cavata - śpiew w operze, nie powtarzający się.
Cavatina – cavata.
C dur - tonacja majorowa bez krzyżyków i bemoli.
Celeramente - szybko.
Celere - szybko, prędko.
Chaconne (fr.) = średniowieczny taniec włoski w takcie 3/4 .
Chiaramente - czysto, jasno.
Chiaro — czysto, jasno.
Chiave - klucz.
Chorał - śpiew chóralny liturgiczny.
Chorda (łac.) - struna.
Chroma - zabarwienie dźwięku przez krzyżyk lub bemol.
Chromatyczna gama - składa się z samych półtonów, kolejno po sobie następujących.
Chronometer (gr.) = metronom.
Ciaccona - średniowieczny taniec włoski w takcie 3/4.
Cis dur - tonacja majorowa siedmiokrzyżykowa.
Cis moll - tonacja minorowa czterokrzyżykowa.
Clara voce - czystym głosem.
Clarino - trąbka.
Clave - klawisz.
Claviatura - wszystkie klawisze fortepianu lub organ.
C moll - tonacja minorowa trzybomolowa.
Coda - zakończenie lub ustęp końcowy kompozycji muzycznej.
Cogli - z; col canto - ze śpiewem; col pedale - z pedałem.
Col - z.
Colla destra - prawą ręką.
Colla parte = wtórujący do śpiewu.
Colla sinistra - lewą ręką.
Col legno - drzewcem smyczka.
Coloratura - artystyczne przyozdabianie śpiewu pasażami, trylami i t. p.
Come - jak.
Come prima - jak wyżej.
Come sopra - jak wyżej.
Comodamento, comodetto - tempo umiarkowane.
Commodo - umiarkowanie, spokojnie.
Compiacevole - mile, przyjemnie.
Con - z.
Con abbandono - niedbale, swobodnie.
Con affeto - z uczuciem.
Con afflizione - z żalem, ze smutkiem.
Con agilita - lekko, zwinnie, żywo.
Con agitazione - ze wzruszeniem.
Con allegrezze - wesoło.
Con amore - z miłością.
Con anima - z duszą, z życiem.
Con brio - szumnie, z ogniem.
Con calore - z ożywieniem, z zapałem.
Con celerita - pospiesznie.
Con collera - z gniewem.
Con commodo - powolnie.
Con dełicatezza - delikatnie, lekko.
Con desiderio - z tęsknotą.
Con devotione - z pobożnością.
Con diligenza - pilnie.
Con disperazione - rozpaczliwie.
Con dolcezza - łagodnie, ze słodyczą.
Con doloro - boleśnie, ze smutkiem.
Con duolo - boleśnie, ze smutkiem.
Con eleganza - wytwornie.
Con entusiasmo - z entuzjazmem.
Con espressione - z uczuciem, z wyrazem.
Con estro poetico - z nastrojem poetyckim.
Con festivita - z uroczystym nastrojem.
Con fierezza - wspaniale, z dumą.
Con forza - z siłą.
Con fretta - z pośpiechem.
Con fuoco - z ogniem.
Con garbo - z artyzmem.
Con grandezza - wzniośle, wspaniale.
Con gravita - z godnością, stanowczo.
Con gratia - z wdziękiem.
Con gusto - z poczuciem, z wdziękiem.
Con impeto - gniewliwie.
Con leggierezza - z lekkomyślnością.
Con mano destra - prawą ręką.
Con mano sinistra - lewą ręką.
Con molta espressione - z wielkim uczuciem.
Con molta passione - bardzo namiętnie.
Con moto - prędzej.
Con ottava - grać oktawami.
Con passione - z uczuciem, namiętnie.
Con precisione z z dokładnością.
Con rabbia - z wściekłością.
Con sentimento - z uczuciem.
Con solennita - z uroczystością.
Con sordino - z tłumikiem (skrzypce).
Con spirito - z natchnieniem.
Con strepito - hałaśliwie.
Con tenerezza - czule, rzewnie.
Con tinto - malowniczo.
Con tristezza - ze smutkiem.
Con uno dito - jednym palcem.
Con variazione - ze zmianami.
Con vigore - z siłą.
Con vivezza - z żywością.
Concert (fr.) - większa kompozycja muzyczna na fortepian lub inny instrument z towarzyszeniem orkiestry; składa się zwykle z Adagia, Allegra i Ronda.
Concertante - koncertowo, świetnie.
Concertino - mały łatwy koncert.
Consonanza - harmonijna zgodność tonów.
Continuato - dalej prowadzić.
Continuo - przytrzymując.
Contra - przeciw.
Contralto - najniższy głos kobiecy.
Contrapuncto - część nauki kompozycji wskazująca prawidła, jak należy łączyć niezależnie głosy w kompozycjach muzycznych.
Contre partie (fr.) - drugi głos.
Corda - struna.
Cornet (fr.) - trąbka z klapkami.
Cornet a piston (fr.) - trąbka z klapkami.
Corno - waltornia.
Coro - chór, zbiorowy śpiew na kilka głosów.
Corona = fermata - znak dłuższego zatrzymania się na jednym tonie, akordzie lub pauzie. Crescendo (cresc.) - coraz silniej, wzmacniając siłę dźwięków.
Croma (fr.) - nuta raz wiązana.
Croche (fr.) - nuta raz wiązana.


Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Słownik określeń muzycznych "K, L"

Słownik określeń muzycznych "H, I, J"

Słownik określeń muzycznych "F, G"