Słownik określeń muzycznych "K, L"Kabaletta - ożywiony frazes muzyczny, powtarzający się w śpiewie.
Kaczucza - hiszpański taniec z kastanietami.
Kadencja - zakończenie nie posiadające niekiedy podziału taktowego, a pozostawione dowolnie fantazji grającego.
Kakofonia - rozdźwięk.
Kameralna muzyka - wykonanie zbiorowe utworów treści poważnej przez najwyżej 6 instrumentów.
Kamerton - przyrząd podający zasadniczy ton, przy strojeniu instrumentów.
Kanon - forma muzyczna, w której głosy, jeden po drugim, powtarzają pierwszą melodię.
Kantata - utwór okolicznościowy większych rozmiarów o nastroju uroczystym, poważnym, skomponowany na chór z towarzyszeniem orkiestry.
Kantor - przewodniczący chóru.
Kantylena - melodia, śpiew.
Kapelmistrz – dyrygent orkiestry.
Kawatyna - śpiew w operze, niepowtarzający się.
Kiks - nieudana nuta w śpiewie lub na instrumencie dętym.
Klapa - otwór, wentyl w instrumentach dętych przy pomocy którego zmienia się ton.
Klarnet – instrument dęty drewniany z ustnikiem, dziurkami i klapami.
Klauzula - zakończenie.
Klavier-Auszug (nm.) - wyciąg fortepianowy.
Klawiatura - wszystkie klawisze fortepianu lub organ.
Klawikord - poprzednik fortepianu, na czterech nogach, prostokątnej formy.
Klucz = chiave (wł.) clef (fr.) - znak muzyczny stawiany na początku pięciolinii, oznaczający sposób czytania nut.
Kobza - instrument dęty z piszczałkami i miechem.
Koloratura - artystyczne przyozdobienie śpiewu pasażami, trylami i t. d.
Kołomyjka - melodia ludowa galicyjska i taniec w takcie 2/4.
Kompozycja - utwór muzyczny.
Koncert - większa kompozycja muzyczna na sam fortepian lub inny instrument albo z towarzyszeniem orkiestry, składa się zwykle z Allegra, Adagia i Ronda.
Koncertmistrz - pierwszy skrzypek w orkiestrze.
Konserwatorium - wyższa szkoła muzyczna.
Konsonans - zgodny dźwięk.
Kontrabas - największy instrument smyczkowy o tonach basowych.
Kontrafagot - instrument dęty, drewniany, o niskich tonach.
Kontralt - najniższy głos kobiecy.
Kontrapunkt - część nauki kompozycji, wskazująca prawidła, jak należy łączyć niezależnie głosy w kompozycjach muzycznych.
Kontroktawa - najniższa oktawa na fortepianie i organach.
Kopulacja - łączenie na organach kilka lub więcej regestrów.
Kornet - trąbka z klapkami.
Krzyżyk - znak muzyczny podwyższający nutę o pół tonu.
Ksylofon - rodzaj harmoniki lub drewnianych cymbałek.
Kuplet - piosenka treści wesołej.
Kurant - aria wydzwaniana przez grający zegar lub tabakierkę.
Kwarta - czwarty klawisz od toniki.
Kwartet - kompozycja muzyczna na cztery instrumenty albo na cztery głosy.
Kwinta - piąty klawisz od toniki. Kwintą nazywa się również pierwsza struna E na skrzypcach.
Kwintsekstowy akord - akord złożony z nuty basowej, tercji, kwinty i seksty.
Kwintet - kompozycja muzyczna na pięć instrumentów albo głosów.
Kwintolka - pięć nut jednakowej wartości zamiast czterech.

L.
L. (skr.) - lewa.
L. m. (skr.) - lewa ręka.
Lacrimoso - boleśnie.
Lagrimoso - żałośnie.
Laik (gr.) - muzyk nieuczony, amator.
Lamentabile - żałośnie, boleśnie.
Lamentatione - żal, ubolewanie.
Lamentevole - narzekający, lamentujący.
Lamentoso - żałośnie, boleśnie.
Landler - taniec niemiecki powolny w takcie 3/4.
Languendo - omdlewając, przeciągając dźwięki.
Languente - omdlewając, przeciągając dźwięki.
Languido - omdlewając, przeciągając dźwięki.
La prima volta forte, la seconda volta piano - pierwszy raz mocno, drugi raz cicho.
Largamente - szeroko, rozwlekle.
Largando - szeroko, rozwlekle.
Larghetto - prędzej niż largo a wolniej niż andante.
Larghissimo - bardzo wolno.
Largo - szeroko, wolno.
Largo assai - bardzo wolno.
Largo di molto - bardzo wolno.
Largo ma non troppo - nie za wolno.
Largo un poco - cokolwiek wolno.
Legabile, Legando, Legato - łącznie.
Legare - łączyć dźwięki nie przerywając melodii.
Legatissimo - bardzo łącznie.
Legatura, ligatura - znak łączenia dwóch jednakowych nut, aby drugi raz tego tonu nie wydobyć. 
Legenda - kompozycja muzyczna ilustrująca podanie ludowe.
Legerement (fr.) - lekko.
Legerete (fr.) - lekkość.
Leggeramente - lekko.
Leggieramente - lekko, spokojnie.
Leggiero - lekko, spokojnie.
Leggierissimo - bardzo lekko, bardzo swobodnie.
Leitmotiv - temat przewodni.
Leno - słabo.
Lentamente - powoli.
Lentando - zwalniając.
Lente - powoli.
Lento - powoli.
Lento assai - bardzo wolno.
Lento di molto - bardzo wolno.
Lento lento - bardzo wolno.
Leste - żwawo.
Liberamente - swobodnie.
Ligato - łącznie.
Libretto - tekst do opery.
Licencja - swoboda w harmonii.
Lie (fr.) - łącznie.
Lieto - wesoło.
Ligatura - znak łączenia dwóch jednakowych mat, aby drugi raz nie uderzyć tego samego tonu. 
Lira - starożytny instrument o trzech do dziewięciu strunach.
Lirico - śpiewnie, lirycznie.
Liscio - zwyczajnie, pospolicie.
Litaury - kotły.
Loco - na miejscu.
Longa - nuta długa, równająca się czterem całym nutom.
Lugubre (fr.) - ponuro, grobowo.
Lunga - długa.
Lunga pausa - długa pauza.
Luogo - na miejscu.
Lusingando - wesoło, przyjemnie, śpiewnie.
Lusinghevole - wesoło, przyjemnie, śpiewnie.
Lutnia - instrument strunowy z drzewa, używany w wiekach średnich przez trubadurów.
Luttuosamente - tęskno, smutno, rzewnie.
Luttuoso - tęskno, smutno, rzewnie.


Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Słownik określeń muzycznych "H, I, J"

Słownik określeń muzycznych "F, G"